Strategies, news and ideas.

Toàn thể thành viên KTcity thân mến,

Vì lý do khá nhiều đơn hàng yêu cầu thanh toán theo COD nên KTcity phải chờ cho tới khi toàn bộ đơn hàng hoàn tất - Và cho đến hôm nay mới có thể đưa ra phương thức xác định 5 chủ nhân cho học bổng 4.979.0000đ.

Đây là gì?

Giải thích lại cho những bạn nào chưa nắm bắt thông tin kịp thời. KTcity đã triển khai chiến dịch "Đặt trước 9 khóa học" từ ngày 21 đến 27/06 vừa qua.

Bất cứ ai tham gia đặt trước 3 khóa học trở lên & hoàn tất thanh toán sẽ được cho vào "danh sách đặc biệt".

Dựa vào "Danh sách đặc biệt", KTcity sẽ có phương thức xác định 5 bạn trúng học bổng 4.979.000đ - Tức là có thể truy cập 9 khóa học tại chiến dịch đặt trước (https://kt.city/po9/)

Đồng thời, KTcity sẽ hoàn lại toàn bộ chi phí của 5 bạn trúng học bổng cho những đơn hàng đặt trước trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Phương thức xác định.

 • Vào ngày 08/07, toàn bộ thành viên KTcity sẽ nhận được 1 "mã số dự thưởng". Mã số này có 2 chữ số được tạo 1 cách ngẫu nhiên.
 • Bạn sẽ nhận được mã số dự thưởng này thông qua email KTcity
 • Nếu mã số dự thưởng của bạn có 1 chữ số thì mặc định sẽ được tính có thêm số 0 trước đó. Ví dụ bạn nhận được mã số dự thưởng là "5" thì hệ thống sẽ ghi nhận là "05".
 • KTcity sẽ lấy kết quả XSMB ngày 10/07/2019 làm kết quả xác định 5 bạn may mắn trở thành chủ nhân của học bổng.

Cách xác đinh như sau:

 • 5 bạn có mã số dự thưởng chính xác, hoặc gần đúng nhất với 2 số cuối giải đặc biệt kết quả XSMB ngày 10/07/2019 sẽ trở thành chủ nhân của học bổng lần này.
 • KTcity sẽ xét từng trường hợp có mã số dự thưởng đúng hoặc gần đúng nhất. Sau đó xét thêm điều kiện: Phải đặt trước & hoàn tất thanh toán cho 3 khóa học trong chiến dịch từ ngày 21/06 đến 27/06. Nếu không thỏa mãn điều kiện này, cơ hội sẽ tiếp tục trao cho những người khác dựa vào mã số dự thưởng, cho tới khi có 5 người trúng giải.
 • Kết quả sẽ được KTcity cập nhật ngay bên dưới đây. 5 bạn may mắn sẽ được hoàn lại chi phí và có thể truy cập full 9 khóa học được nêu ra tại https://kt.city/po9/

Kết quả cuối cùng

Kết quả giải đặc biệt XSMB ngày 10/07: 56266. Tức số 66 sẽ là tiêu chí xác định 5 chủ nhân của học bổng.

Sau khi xét thêm tiêu chí cần phải đặt 3 khóa học ở chiến dịch 21/06 đến 27/06 thì có đến 6 người đủ điều kiện, nên KTcity sẽ tăng thêm 1 giải nữa

Kết quả cuối cùng, 6 người trúng học bổng là:

 1. phu***ane@gmail.com
 2. ngu***k56@gmail.com
 3. loi***295@gmail.com
 4. ken***usd@gmail.com:
 5. gre***m77@gmail.com
 6. too***ela@gmail.com

KTcity sẽ gửi thông báo đến 6 bạn. 6 bạn sẽ được hoàn lại 100% chi phí đã thanh toán cho chiến dịch đặt trước. Cũng như có thể truy cập toàn bộ nội dung 9 khóa học này.