Strategies, news and ideas.

Nhằm nâng cao tốc độ trải nghiệm kiến thức, KTcity vừa hoàn tất cập nhật thêm hình thức thanh toán Momo & hoàn tất đơn hàng ngay lập tức.

Ở bước chọn phương thức thanh toán, nếu bạn chọn Momo, trang thanh toán qua cổng Momo sẽ được kích hoạt.

  • Nếu thao tác bằng máy tính: Mã QR code sẽ hiển thị, bạn hãy mở ứng dụng Momo & quét mã.
  • Nếu thao tác bằng điện thoại: Ứng dụng Momo sẽ mở ra giúp bạn thanh toán một cách thuận tiện.

Với hình thức thanh toán mới này, bạn sẽ không phải đợi KTcity duyệt đơn hàng thủ công như trước đây mà có thể truy cập vào kiến thức ngay.

Chúng tôi cũng vừa mới tạo thêm trang "KTcity Trending" cho bạn biết khóa học/kiến thức nào đang được học tập nhiều nhất trên KTcity. Bạn có thể xem tại: https://kt.city/trending

Hãy xem, lựa chọn kiến thức mà bạn muốn cải thiện & hoàn tất đơn hàng qua Momo để có thể truy cập ngay lập tức vào kiến thức.

Chúng tôi sẽ cập nhật thêm các cổng thanh toán khác cũng như các tính năng mới tiên tiến trong tương lai gần.

KTcity Team