Strategies, news and ideas.

Bắt đầu từ ngày 17/02/2020, KTcity cho ra mắt Upcoming Knowledge, tính năng này cho phép người dùng đặt trước các kiến thức/khóa học sắp được ra mắt trên KTcity với chi phí thấp hơn so với giá trị thực tế. Có thể lên đến 80%.

Hoạt động này diễn ra tại trang sau: https://kt.city/coming

Đây là 1 cơ hội rất lớn cho cộng đồng Partner tại KTcity khi bạn có thể quảng bá chiến dịch dễ hơn rất nhiều lần và mỗi người dùng có thể đăng ký nhiều kiến thức/khóa học khác nhau.

Để chào đón tính năng này, KTcity triển khai promotion cho Partner như sau:

Partner sẽ nhận được thêm 10% theo thu nhập mà Partner đạt được tính từ 17/02/2020 đến hết 29/02/2020.

🗒 Lưu ý cho Partner

  • Partner tuyệt đối chấp hành chính sách quảng bá được nêu ra tại: https://docs.kt.city/partner/rules
  • Để lấy link đến trang Upcoming, Partner có thể vào lấy link của 1 kiến thức/khóa học bất kỳ, và chọn Upcoming.