Strategies, news and ideas.

Dear KTcitizen,

Nhằm đa dạng hóa hình thức thanh toán hơn cho người dùng, từ 08/04/2020, KTcity bắt đầu chấp nhận thanh toán qua thẻ VISA/Mastercard thông qua cổng thanh toán của VNpay.

Để sử dụng phương thức thanh toán này, bạn hãy chọn Thẻ ATM/VISA/Master tại bước thanh toán:

Sau đó bạn chọn VISA hoặc MASTERCARD ở bước tiếp theo và chọn THANH TOÁN NGAY BẰNG VNPAY:

Sau đó bạn sẽ được chuyển sang cổng thanh toán của VNPAY, lúc này bạn sẽ điền thông tin thẻ để hoàn tất.

Đây là hình thức tức thời ⚡️, bạn sẽ có thể truy cập & học ngay sau khi thanh toán.

From KTcity with ❤️